Otwarcie 05-06-2019r.- Dostawa stanowiska do badań termograficznych w podczerwieni- kamery termowizyjne nowej generacji z oprogramowaniem do badań laboratoryjnych z bliskiej odległości o specjalistycznej optyce oraz dostawa goniometru z oprogramowaniem do badań wymiany ciepła cieczy z nanododatkami dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Zmiana terminu składania ofert z 31.05.2019r na dzień 05.06.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w UZP

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 25.06.2019r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie  części II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I

Utworzono: Opublikowano: 21.05.2019 Modyfikowano: 28.06.2019
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach