Usługa przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego programu szkoleniowego dla administracji w zakresie controlingu i finansów w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

(Last Updated On: 13.06.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arebosz@tu.kielce.pl do dnia 31.05.2019 r., godz: 12:00

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano 13.06.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 13.06.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 23.05.2019 @ 15:28 Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2019 @ 08:30
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski