Otwarcie 05-10-2020r. Dostawa czujników i okablowania do systemu emisji akustycznej dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

(Last Updated On: 16.10.2020)

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano 28.09.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi, modyfikacja SIWZ

Opublikowano 05.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 16.10.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 16.10.2020 by Iwona Ziach

Data publikacji: 22.09.2020 @ 13:17 Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2020 @ 15:27
Osoba publikująca: Iwona Ziach Osoba modyfikująca: Iwona Ziach