Otwarcie 05-10-2020r. Dostawa czujników i okablowania do systemu emisji akustycznej dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano 28.09.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi, modyfikacja SIWZ

Opublikowano 05.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 16.10.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 22.09.2020 Modyfikowano: 16.10.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach