Otwarcie 27.10.2020r. Dostawa drukarek 3D dla Politechniki Świętokrzyskiej

(Last Updated On: 29.10.2020)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 28.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 29.10.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Last Updated on 29.10.2020 by

Data publikacji: 22.09.2020 @ 13:29 Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020 @ 14:54
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: