Otwarcie 27.10.2020r. Dostawa drukarek 3D dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 28.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 29.10.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 22.09.2020 Modyfikowano: 29.10.2020
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: