Otwarcie 26.10.2020r. Dostawa oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 01.10.2020 r.

Odpowiedzi

Opublikowano 27.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 13.11.2020r:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I

Opublikowano 20.11.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części IX oraz unieważnienie w zakresie części II, III, IV, V, VI, VII, VIII

 

Utworzono: Opublikowano: 22.09.2020 Modyfikowano: 20.11.2020
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: Iwona Ziach