Otwarcie 26.10.2020r. Dostawa oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej

(Last Updated On: 20.11.2020)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 01.10.2020 r.

Odpowiedzi

Opublikowano 27.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 13.11.2020r:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I

Opublikowano 20.11.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części IX oraz unieważnienie w zakresie części II, III, IV, V, VI, VII, VIII

 

Last Updated on 20.11.2020 by Iwona Ziach

Data publikacji: 22.09.2020 @ 11:38 Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2020 @ 11:55
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: Iwona Ziach