Otwarcie 23-12-2020 r. – Dostawa drukarki 3D dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS227-556557-pl

SIWZ

Opublikowano 23.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 19.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 20.11.2020 Modyfikowano: 19.01.2021
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Anna Baćkowska