Otwarcie 16.10.2020 r. – Dostawa oprogramowania do oceny ekotoksykologicznej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(Last Updated On: 19.10.2020)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS179-431593 – Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 19.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Last Updated on 19.10.2020 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 15.09.2020 @ 11:14 Data ostatniej modyfikacji: 19.10.2020 @ 10:40
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski