Otwarcie 15-10-2020 Uniwersalna rama badawcza z komorą klimatyczną do badań właściwości mechanicznych mieszanek mineralno-asfaltowych poddawanych obciążeniom cyklicznym– w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28 grudnia 2018 r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS177-425246-pl Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Opublikowano dn. 15.10.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 23.10.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 11.09.2020 Modyfikowano: 23.10.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach