Usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi nowoczesnych maszyn realizujących przyrostowe technologie wytwarzania – DRUK 3D, w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

(Last Updated On: 21.08.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 19.08.2019 r., do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe 

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 21.08.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 21.08.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 12.07.2019 @ 12:51 Data ostatniej modyfikacji: 21.08.2019 @ 12:47
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski