Otwarcie 30.09.2019r.- Dostawa reometru dynamicznego ścinania do badań lepiszczy asfaltowych oraz spieniarki laboratoryjnej do wytwarzania lepiszcza przeznaczonego do technologii produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie Dz. u. U.E 

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano: 27.08.2019r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 29.08.2019r.

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. U.E. – opublikowano 03.09.2019r.

Opublikowano: 13.09.2019

Odpowiedzi 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dz. U.E. opublikowano 18.09.2019

Opublikowano: 30.09.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano : 11.10.2019r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I 

Opublikowano 25.10.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II

Utworzono: Opublikowano: 08.08.2019 Modyfikowano: 25.10.2019
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach