Otwarcie 16.09.2019 r. – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 17.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 08.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 06.08.2019 Modyfikowano: 08.10.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski