Otwarcie 20-09-2019r. Dostawa tunelu aerodynamicznego, generatorów, momentomierzy oraz oprzyrządowania pomiarowego dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano:23.08.2019 r.

Odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP

Opublikowano 27.08.2019r.

Odpowiedzi 2

Opublikowano: 28.08.2019r.

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP

Opublikowano: 29.08.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP

Opublikowano: 30.08.2019 r.

Odpowiedzi 3

Opublikowano : 04.09.2019r.

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP

Odpowiedzi 4

Opublikowano: 10.09.2019r.

Odpowiedzi 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP

Opublikowano: 20.09.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 10.10.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części I

Opublikowano: 16.10.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części III

Opublikowano: 30.10.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zakresie części II

 

 

Utworzono: Opublikowano: 09.08.2019 Modyfikowano: 30.10.2019
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach