Otwarcie 04.09.2018r. Dostawa aparatury naukowo-badawczej: Platformy badawczej: nano- i mikrotwardościomierz, nano- i mikroscratchtester; Nanotribometra; Mikroskopu nastołowego SEM z możliwością analizy wielkości nanocząstek; Reflektometra i Kalotestera; Tribometra; Zestawu do preparatyki próbek; Mikroskopu konfokalnego dla Laboratorium Zaawansowanych Nanotechnologii i Nanomateriałów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu otwarcia ofert z 10.08.2018 r. na 04.09.2018 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 10.07.2018 r.

Modyfikacja SIWZ

Opublikowano 31.07.2018 r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Opublikowano 2.08.2018 r.

Ogłoszenie zmian Dz.Urz. UE

Opublikowano 4.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 27.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 04.07.2018 Modyfikowano: 27.09.2018
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: