Otwarcie 06.03.2020r – Dostawa routerów bezprzewodowych i przełącznika sieciowego dla Politechniki Świętokrzyskiej – – w ramach projektu pt. „CyberMatryca – Zintegrowany system obsługi turysty finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nr umowy POIR.04.01.02-00-0041/17

Ogłoszenie

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano dn 06.03.2020r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn 03.04.2020r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 26.02.2020 Modyfikowano: 03.04.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach