Usługa przygotowania i przeprowadzenia modułowego programu kompetencyjnego z zakresu zarządzania transferem technologii – moduł I: szkolenie Agile Project Management Foundation akredytowane przez APMG International w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(Last Updated On: 17.03.2020)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arebosz@tu.kielce.pl do dnia 21.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 17.03.2020r.

Informacja o anulowaniu postępowania

Last Updated on 17.03.2020 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 20.02.2020 @ 12:04 Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2020 @ 13:15
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski