Usługa przygotowania i przeprowadzenia modułowego programu kompetencyjnego z zakresu zarządzania transferem technologii – moduł I: szkolenie Agile Project Management Foundation akredytowane przez APMG International w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arebosz@tu.kielce.pl do dnia 21.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 17.03.2020r.

Informacja o anulowaniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 20.02.2020 Modyfikowano: 17.03.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski