Usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć praktycznych w formie projektowej „Ocena projektów biznesowych” w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(Last Updated On: 11.03.2020)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 05.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 11.03.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 11.03.2020 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 26.02.2020 @ 15:39 Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2020 @ 13:45
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski