Otwarcie 06-07-2020r. – Dostawa oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej

(Last Updated On: 24.07.2020)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano dn. 06.07.2020r.

Informacja z otwarcia

Opublikowano dn. 24.07.2020r.:

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części I i II oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części III i IV

Last Updated on 24.07.2020 by Iwona Ziach

Data publikacji: 01.06.2020 @ 09:08 Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2020 @ 13:07
Osoba publikująca: Iwona Ziach Osoba modyfikująca: Iwona Ziach