Opracowanie graficzne, wydruk i dystrybucja oferty dla przedsiębiorców w formie folderu – w ramach projektu pn. „CENWIS DESIGN SPRINT”- innowacyjna usługa technologiczno-gospodarcza Politechniki Świętokrzyskiej realizowanego w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn. „Nauka dla Społeczeństwa ” na podstawie umowy nr NdS/529020/2021

Oferta powinna być przesłana w formie dokumentowej – zeskanowanej w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aosman@tu.kielce.pl do końca dnia 7.11.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe

Opublikowano dn. 04.11.2022r.:

Opublikowano dn. 17.11.2022r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert

 

Utworzono: Opublikowano: 27.10.2022 Modyfikowano: 17.11.2022
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach