Usługa w zakresie naprawy, przeglądu, kalibracji, wymiany płynów eksploatacyjnych, wymiany zużytych części: tokarki uniwersalnej OPTI D 460×1000-DPA; tokarki uniwersalnej w kłach z wyposażeniem, CDS 6250BX1500; szlifierki do płaszczyzn, KGS1224AHD

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lukasn@tu.kielce.pl do dnia: 03.11.2022r.

Zapytanie ofertowe

Oferta Wykonawcy

Umowa

Klauzula Informacyjna

Oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną i nie prowadzącą działalności gospodarczej

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie RODO

Utworzono: Opublikowano: 26.10.2022 Modyfikowano: 26.10.2022
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Monika Modyfikujący: Monika