Dostawa modułu do elektrycznego układu sterowania w czasie rzeczywistym maszyną Instron 4502 odpowiedzialnego za sterowanie napędem kolumny roboczej urządzenia

(Last Updated On: 14.10.2020)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tofil@tu.kielce.pl do dnia 04.09.2020r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 14.10.2020 by Iwona Ziach

Data publikacji: 31.08.2020 @ 12:13 Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2020 @ 14:22
Osoba publikująca: Iwona Ziach Osoba modyfikująca: Iwona Ziach