Dostawa modułu do elektrycznego układu sterowania w czasie rzeczywistym maszyną Instron 4502 odpowiedzialnego za sterowanie napędem kolumny roboczej urządzenia

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tofil@tu.kielce.pl do dnia 04.09.2020r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 31.08.2020 Modyfikowano: 14.10.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach