ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020

termin składania ofert 6.10.2020 r.

Ogłoszenie opublikowane w Bzaie Konkurencyjności nr 2020-580-8395

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/8395 

Zapytanie ofertowe

Opublikowano 14.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baza Konkurencyjności – rozstrzygnięcie ogłoszenia 8395

Utworzono: Opublikowano: 28.09.2020 Modyfikowano: 14.10.2020
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: