Usługa przeprowadzenia kursu „MIĘDZYNARODOWY / EUROPEJSKI INŻYNIER SPAWALNIK – IWE/EWE w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 02.10.2020r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Opublikowano:15.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 23.09.2020 Modyfikowano: 15.10.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski