Usługa przeprowadzenia kursu „MIĘDZYNARODOWY / EUROPEJSKI INŻYNIER SPAWALNIK – IWE/EWE w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

(Last Updated On: 15.10.2020)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 02.10.2020r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Opublikowano:15.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 15.10.2020 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 23.09.2020 @ 12:57 Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2020 @ 09:26
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski