ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO NA WYKONANIE dokumentacji projektowej ochrony radiologicznej pomieszczenia Laboratorium Radiologii i Tomografii Komputerowej (projekt osłon stałych przed promieniowaniem) w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa1: „Innowacja i Nauka”; Działania 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”

Termin składania ofert 15.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Opublikowane 13.12.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Utworzono: Opublikowano: 08.11.2018 Modyfikowano: 13.12.2018
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: