Wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację wentylacji grawitacyjnej w wybranych pomieszczeniach ARiMR przy ulicy Warszawskiej 430 w Kielcach

(Last Updated On: 21.10.2020)

Ofertę zgodną z załączonym wzorem oferty oraz kosztorys ofertowy, można przesłać drogą mailowa na adres durin@tu.kielce.pl, lub złożyć osobiście w sekretariacie Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej, pokój nr 31 lub w pokoju nr 22, budynek dydaktyczny D, w terminie do 02.11.2020 roku.

Zapytanie ofertowe

Druk oferty 

Wzór Umowy

Dokumentacja projektowa

Przedmiar robót

Last Updated on 21.10.2020 by

Data publikacji: 21.10.2020 @ 13:40 Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2020 @ 13:40
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: