Wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację wentylacji grawitacyjnej w wybranych pomieszczeniach ARiMR przy ulicy Warszawskiej 430 w Kielcach

Ofertę zgodną z załączonym wzorem oferty oraz kosztorys ofertowy, można przesłać drogą mailowa na adres durin@tu.kielce.pl, lub złożyć osobiście w sekretariacie Kanclerza Politechniki Świętokrzyskiej, pokój nr 31 lub w pokoju nr 22, budynek dydaktyczny D, w terminie do 02.11.2020 roku.

Zapytanie ofertowe

Druk oferty 

Wzór Umowy

Dokumentacja projektowa

Przedmiar robót

Utworzono: Opublikowano: 21.10.2020 Modyfikowano: 21.10.2020
Autor: Publikujący: Monika Modyfikujący: