Otwarcie 25.11.2020 r. – Dostawa oprogramowania do oceny ekotoksykologicznej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(Last Updated On: 25.11.2020)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS207-502228 – Ogłszenie TED

SIWZ

Opublikowano:25.11.2020 r,

Informacja z otwarcia ofert

Last Updated on 25.11.2020 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 23.10.2020 @ 10:50 Data ostatniej modyfikacji: 25.11.2020 @ 15:26
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski