Usługa wynajmu wraz z kierowcą autokaru lub busa do transportu uczestników wyjazdów studyjnych w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magdar@tu.kielce.pl do dnia 17.04.2019 r. do godziny 12:00

Zapytanie Ofertowe

Baza konkurencyjności – Ogłoszenie

Opublikowano: 24.04.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 05.04.2019 Modyfikowano: 24.04.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski