Otwarcie 12.04.2019 r. – Usługa przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych z zakresu tworzenia dokumentacji fotogrametrycznej obiektów z wykorzystaniem dronów dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

opublikowano: 12.04.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Utworzono: Opublikowano: 04.04.2019 Modyfikowano: 12.04.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski