Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia studium finansów i doskonalenia umiejętności menadżerskich dla kadry zarządzającej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

(Last Updated On: 19.08.2020)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: awalczyk@tu.kielce.pl do dnia 07.08.2020r.

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 19.08.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Last Updated on 19.08.2020 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 08.07.2020 @ 14:02 Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2020 @ 14:54
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski