Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia studium finansów i doskonalenia umiejętności menadżerskich dla kadry zarządzającej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: awalczyk@tu.kielce.pl do dnia 07.08.2020r.

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 19.08.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Utworzono: Opublikowano: 08.07.2020 Modyfikowano: 19.08.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski