Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia studium finansów i doskonalenia umiejętności menadżerskich dla kadry zarządzającej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

(Last Updated On: 08.09.2020)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: awalczyk@tu.kielce.pl do dnia 28.08.2020r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Opublikowano: 08.09.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Last Updated on 08.09.2020 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 19.08.2020 @ 14:53 Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2020 @ 09:59
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski