Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia studium finansów i doskonalenia umiejętności menadżerskich dla kadry zarządzającej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: awalczyk@tu.kielce.pl do dnia 28.08.2020r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Opublikowano: 08.09.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 19.08.2020 Modyfikowano: 08.09.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski