Usługa przygotowania i przeprowadzenie procesu uaktualnienia akredytacji Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej polegającej na wykonaniu prac związanych z dostosowaniem zapisów do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Oferty należny składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: p.smiglarski@tu.kielce.pl do dnia 9 stycznia 2020 roku.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 03.01.2020r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 13.01.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 14.01.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Utworzono: Opublikowano: 13.12.2019 Modyfikowano: 14.01.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski