Usługa przygotowania i przeprowadzenie procesu uaktualnienia akredytacji Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej polegającej na wykonaniu prac związanych z dostosowaniem zapisów do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025.

(Last Updated On: 14.01.2020)

Oferty należny składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: p.smiglarski@tu.kielce.pl do dnia 9 stycznia 2020 roku.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 03.01.2020r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 13.01.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 14.01.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Last Updated on 14.01.2020 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 13.12.2019 @ 14:20 Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2020 @ 14:21
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski