Usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych z zakresu: Projektowanie sieci i instalacji w technologii BIM w siedzibie Zamawiającego, w ramach Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (Umowa nr POWR.03.05.00-00.Z202/17)

(Last Updated On: 18.04.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magdar@tu.kielce.pl do dnia 20.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano: 31.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 18.04.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 10.10.2018 @ 07:42 Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2019 @ 14:27
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski