Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu „FlexSim 3” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Wykonawcy

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 30.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula Informacyjna

Opublikowano: 21.10.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 22.09.2020 Modyfikowano: 21.10.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski