Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu „FlexSim 3” w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Wykonawcy

(Last Updated On: 21.10.2020)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 30.09.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula Informacyjna

Opublikowano: 21.10.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Last Updated on 21.10.2020 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 22.09.2020 @ 10:39 Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2020 @ 11:16
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski