Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „ Instalator słonecznych systemów grzewczych” w ramach Projektu nr POWR.03.01.00-00-K060/16 „Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.starzomska@tu.kielce.pl do dnia 30.04.2019 r., do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe

Utworzono: Opublikowano: 23.04.2019 Modyfikowano: 23.04.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski