Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia „ Instalator słonecznych systemów grzewczych” w ramach Projektu nr POWR.03.01.00-00-K060/16 „Program Rozwoju Kompetencji studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

(Last Updated On: 23.04.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.starzomska@tu.kielce.pl do dnia 30.04.2019 r., do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe

Last Updated on 23.04.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 23.04.2019 @ 14:22 Data ostatniej modyfikacji: 23.04.2019 @ 14:33
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski