Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu z zakresu: Nowoczesne metody i techniki akademickich zajęć dydaktycznych z elementami pedagogiki/andragogiki w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cku@cku.tu.kielce.pl do dnia 29.06.2018r. do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie-Baza konkurencyjności

Opublikowano: 06.07.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Utworzono: Opublikowano: 14.06.2018 Modyfikowano: 18.04.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski