Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu z zakresu: Dynamiczne prezentacje multimedialne w dydaktyce w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arebosz@tu.kielce.pl do dnia 31.10.2019 r., godz: 12:00

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 08.11.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 23.10.2019 Modyfikowano: 08.11.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski