31-10-2019 Dostawa pyranometru- zestawu aparaturowego do pomiaru promieniowania całkowitego oraz rozproszonego oraz dostawa napędu pozycjonującego do pomiaru postępujących i cofających się kątów zwilżania – w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Ogłoszenie 

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 31.10.2019

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 05.11.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części I oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II

Utworzono: Opublikowano: 23.10.2019 Modyfikowano: 05.11.2019
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach