Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu w zakresie: Planowanie, projektowanie i tworzenie budynków oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi (BIM) – Revit w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

(Last Updated On: 18.04.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cku@cku.tu.kielce.pl do dnia 08.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano: 12.10.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Last Updated on 18.04.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 27.09.2018 @ 14:48 Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2019 @ 14:27
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski