Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu w zakresie: Planowanie, projektowanie i tworzenie budynków oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi (BIM) – Revit w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cku@cku.tu.kielce.pl do dnia 22.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Baza konkurencyjności – Ogłoszenie

Opublikowano: 25.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Utworzono: Opublikowano: 15.10.2018 Modyfikowano: 18.04.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski