Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu instruktorskiego z zakresu: CCNA Security w siedzibie Zamawiającego, w ramach Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (Umowa nr POWR.03.05.00-00.Z202/17)

(Last Updated On: 18.04.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cku@cku.tu.kielce.pl do dnia 28.08.2018 r. 

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 11.09.2018.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

Last Updated on 18.04.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 22.08.2018 @ 12:37 Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2019 @ 14:28
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski