Usługa przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych z zakresu stereologii i cyfrowej analizy obrazu w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 13.09.2019 r. do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 23.09.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 04.09.2019 Modyfikowano: 23.09.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski