Usługa przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych z zakresu stereologii i cyfrowej analizy obrazu w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

(Last Updated On: 23.09.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 13.09.2019 r. do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 23.09.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 23.09.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 04.09.2019 @ 07:48 Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2019 @ 14:08
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski