Otwarcie 20.09.2019 r. – Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia w zakresie Autodesk Revit Architecture oraz Autodesk Revit Structure w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 05.09.2019 r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 20.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 08.10.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 03.09.2019 Modyfikowano: 08.10.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski