Usługa przeprowadzenia kursu „MIĘDZYNARODOWY / EUROPEJSKI INŻYNIER SPAWALNIK – IWE/EWE w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 14.09.2020r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 04.09.2020 r.

Sprostowanie

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności po zmianach

Opublikowano: 16.09.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Utworzono: Opublikowano: 02.09.2020 Modyfikowano: 16.09.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski