Usługa przeprowadzenia 96 godzin konsultacji eksperckich, dotyczących aplikowania, realizacji i rozliczania projektów unijnych adresowanych do uczelni wyższych – ze szczególnym uwzględnieniem finansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(Last Updated On: 13.01.2020)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.graba@tu.kielce.pl do dnia 23.12.2019r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 13.01.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Last Updated on 13.01.2020 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 11.12.2019 @ 15:01 Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2020 @ 08:46
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski