Usługa przeprowadzenia 96 godzin konsultacji eksperckich, dotyczących aplikowania, realizacji i rozliczania projektów unijnych adresowanych do uczelni wyższych – ze szczególnym uwzględnieniem finansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.graba@tu.kielce.pl do dnia 23.12.2019r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 13.01.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Utworzono: Opublikowano: 11.12.2019 Modyfikowano: 13.01.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski