Usługa prac eksperymentalno-rozwojowych w ramach realizacji projektu B+R POIR.01.01.01-00-0110/22, pt. „Autonomiczny koordynator ekoróżnorodnych zasobów transportowych” z podziałem na 2 części. Część I – Informatyk/analityk danych w zakresie informacji przestrzennych. Część II – Informatyk/analityk danych w zakresie modułów planistycznych.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: r.belka@tu.kielce.pl do dnia 27.01.2023 r.

Zapytanie Ofertowe

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 19.01.2023 Modyfikowano: 01.02.2023
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski