Usługa opracowania 10 ekspertyz w ramach ramach realizacji projektu w Programie „Inkubator Innowacyjności+”, realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
pkocanda@tu.kielce.pl do dnia 10.08.2018r.

Zapytanie Ofertowe

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 01.08.2018 Modyfikowano: 27.08.2018
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski