Usługa opracowania 10 ekspertyz w ramach ramach realizacji projektu w Programie „Inkubator Innowacyjności+”, realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15

(Last Updated On: 27.08.2018)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
pkocanda@tu.kielce.pl do dnia 10.08.2018r.

Zapytanie Ofertowe

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 27.08.2018 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 01.08.2018 @ 14:30 Data ostatniej modyfikacji: 27.08.2018 @ 15:07
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski