Otwarcie 20.08.2018r. – Usługa przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia zewnętrznego ze sterowania latającymi obiektami bezzałogowymi dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 20.08.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 25.09.2018r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 31.07.2018 Modyfikowano: 25.09.2018
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski