Sukcesywna dostawa paliwa

Termin składania ofert 15.11.2021r. do godz. 15.00

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: andrzejd@tu.kielce.pl lub dostarczona do bud. C pok. 1.11 H

 

Zapytanie ofertowe

 

Utworzono: Opublikowano: 04.11.2021 Modyfikowano: 02.12.2021
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Jakub Sokołowski