Pracownik inżynieryjno-techniczny

STANOWISKO: pracownik inżynieryjno-techniczny
LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/
SŁOWA KLUCZOWE: obsługa aparatury, przygotowanie odczynników chemicznych
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe (kierunek chemia, biologia lub pokrewne) i potencjalną możliwość oraz gotowość do obsługi laboratorium chemicznego.

 1. Obsługa aparatury i urządzeń laboratoryjnych służących do analiz środowiskowych.
 2. Pomoc techniczna w procesie dydaktycznym:
  – przygotowanie stanowisk do analiz chemicznych zgodnie z programem studiów,
  – obsługa ćwiczeń laboratoryjnych m. in. z zakresu chemii, chemii sanitarnej, biologii i ekologii, technologii ścieków przemysłowych, technologii pozyskiwania i zagospodarowania biomasy, oczyszczania ścieków, oczyszczania wody,
  – przygotowanie odczynników do zajęć dydaktycznych.
 3. Zapewnienie zaopatrzenia w materiały i podstawowe wyposażenie techniczne laboratoriów.
 4. Zapewnienie sprawności i bieżąca konserwacja przyrządów pomiarowych.
 5. Prowadzenie wykazu odczynników o działaniu rakotwórczym i mutagennym, prowadzenie kartoteki odczynników chemicznych, gromadzenie i uaktualnianie ich kart charakterystyk.
 6. Prowadzenie magazynu szkła oraz sprzętu laboratoryjnego.
 7. Udział w pracach naukowo-badawczych Katedry (udział w przygotowywaniu stanowisk, elementów badawczych i przeprowadzaniu badań).

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska,
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Budynek Energis, pok. 2.08
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia: 03.11.2021 r.

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.

Utworzono: Opublikowano: 14.10.2021 Modyfikowano: 03.11.2021
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR