Sukcesywna dostawa paliw dla pojazdów, ciągników i urządzeń Politechniki Świętokrzyskiej w stacjach benzynowych usytuowanych na terenie miasta Kielce

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: andrzejd@tu.kielce.pl w terminie do dnia 22.05.2020 r. do godziny 15.00

Zapytanie ofertowe

Utworzono: Opublikowano: 14.05.2020 Modyfikowano: 14.05.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski