Otwarcie 22.06.2020 r. – Dostawa oprogramowania do oceny ekotoksykologicznej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(Last Updated On: 22.06.2020)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie Zamawiającego

Ogłoszenie TED – 2020/S 093-221594

Opublikowano: 14.05.2020 r.

Modyfikacja SIWZ 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Opublikowano: 18.05.2020 r.

Opublikowano:22.06.2020

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Last Updated on 22.06.2020 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 13.05.2020 @ 10:40 Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2020 @ 14:40
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski